ДНЗ

В основі препарату ДНЗ спеціально підібрана високоефективна асоціація природних штамів вуглецеводнеокислючої мікрофлори і екологічно доцільні органо-мінеральні сполуки, в т.ч. макро- та мікроелементи.

Застосування препарату

 •  Ліквідація аварійних розливів нафти і нафтопродуктів на грунтах, водоймах, акваторіях, дорожніх, бетонних та металевих покриттях.
 •  Знезараження водойм від сирої нафти і практично всіх видів палив (аварійні розливи, стічні і баластні води).
 •  Очищення нафтових збірок, цистерн і танкерів.
 •  Деструкція поверхневої вуглеводневої плівки в бурових і шламових коморах.
 •  Очищення територій і стоків аеропортів, військових баз, залізничних депо, мийних та заправних станцій.
 •  Біодеструкція виробничих забруднень нафтобаз і заправок (нефтеловушки, розливи на території, забрудненість технологічного обладнання).
 •  Біоутілізація нафтовідходів (комори, відстійники).
 •  Біоремідіація ( "лікування", відновлення) техногенно порушених ґрунтів до стандартних агробіохімічних, мікробіологічних і фітохарактеристик.

Переваги препарату

 •  До складу препарату входять природні штами мікрофлори, що мають температурний діапазон життєздатності -50 °С + 50 °С та температурний оптимум + 1 °С + 40 °С.
 •  При негайному внесенні ДНЗ при аварійних розливах нафтопродуктів і сирої нафти відбувається миттєва локалізація та біокаталітична трансформація забруднення, що мінімізує наслідки - перешкоджає попаданню поллютантов в атмосферу та підземні грунтові води, запобігає токсикозу ґрунту, зміни агробіохімічних характеристик грунту та гідрологічних параметрів водойм.
 •  Нешкідливий для людини, флори і фауни - не має медико-гігієнічних, токсикологічних та екологічних протипоказань (не робить впливу на шкіру, не володіє кумулятивним ефектом, не встановлено імунотоксична, в т.ч. аллергенна, дія).
 •  Сприяє процесам самоочищення, продукти біодеструкції екологічно безпечні і є основою для формування донного мулу, гумусу і т.ін. Продукти деструкції та метаболізму здійснюють позитивний вплив на зростання, розвиток і плодючість прісноводних і морських безхребетних.
 •  Після застосування препарату не потрібно додаткове очищення (знезараження, детоксикація) поверхні, як, наприклад, після застосування хімічних коагулянтів, флокулянтів, ПАР (FeSO4, Al2 (SO4), КМЦ, ТМ-90, фосфогіпс, активна кремнієва кислота, катіоніти К-4 , К-6, ВА-2 та ін.), які часто мають досить швидкі, але неконтрольовані і непередбачувані наслідки.

Упаковка

— Пакет Zip-Lock: 1 кг;
— Мішок паперовий - 5, 10, 20 кг.

Детальніше про препарат: