Зерно

Комплекс хелатизованих мікроелементів, підібраних таким чином, щоб забезпечити оптимальний ріст та розвиток зернових культур.

Підвищений вміст азоту в доступній для рослин формі дає змогу застосовувати мікродобриво Урожай Зерно для коригування якісних показників зерна під час застосування в відповідних фазах онтогенезу.

Оптимальне співвідношення мікроелементів у легкодоступній формі, у поєднанні з хелатизованими сполуками EDTA та комплексом органічних кислот, дозволяє покращити забезпечення рослин елементами мінерального живлення у критичні періоди росту та розвитку, що позитивно впливає на закладку і формування генеративних органів, стійкість рослин до ураження хворобами та забезпечує підвищення величини й якості врожаю зернових культур.

Вміст елементів живлення у препараті, г/л:
N*MgSBCuFeMnMoZn
1505010028,53,8100,22,0
Рекомендації по використанню препарату:
культурастрокинорма мікродобрива, л/гавитрата роб. розчину, л/га рекоменд. норми карбаміду для змішування*, кг/га
Пшениця озима та яра, ячмінь озимий та ярий, овес, житоФаза кущення 1,5-2,0200-3005-15
Фаза виходу в трубку10-15
Фаза колосіння (крім пивоварних сортів ячменю ярого)2-6
Кукурудза, сорго5-7 листків5-10
* - При збільшенні норми внесення карбаміду, норма витрати робочого розчину має бути збільшена з розрахунку, щоб концентрація розчину не перевищувала 5%.